Zpravodaj KDU-ČSL Plzeňského kraje - nominační konference

Pořadí na kandidátce, tak jak o něm rozhodlo 50 delegátů nominační konference KDU-ČSL Plzeňského kraje 15.září ve Volduchách na Rokycansku

1. Ing. Jaroslav LOBKOWICZ z Plzně, 59 let, ženatý, tři děti, poslanec, soukromý podnikatel v zemědělství;
2. Ing. Jaroslav KOMORA,CSc., z Plzně, 41 let, ženatý, čtyři děti, soukromý podnikatel ve sklářských surovinách a zemědělství;
3. Ing. Jan VRÁNA z Klatov, 54 let, ženatý, dvě děti, státní zaměstnanec;
4. Jiří JUKL z Hartmanic, 52 let, ženatý, dvě děti, starosta města;
5. Ing. Marie LHOTÁKOVÁ ze Starého Plzence, 32 let, vdaná, soukromá podnikatelka v reklamě a polygrafii;
6. MUDr. Alois LAŠEK z Kolovče, 62 let, dvě děti, zubní lékař a zástupce starosty.

Jaké bude pořadí na kandidátkách politických stran, usilujících o přízeň voličů v parlamentních volbách v roce 2002? Na tuto otázku by rád znal odpověď mnohý volič už dnes. Bude si však muset ještě nějaký čas počkat. Jako první v kraji si pospíšila KDU-ČSL a na své nominační konferenci v sobotu 15. září 2001 ve Volduchách u Rokycan rozhodla o svém lídrovi a obsazení předních míst kandidátky. Přitom Volduchy, jako místo konání konference, nebyly vybrány náhodně. Dne 28.září totiž uplyne právě 100 let od narození poslance ČSL Stanislava Broje, rodáka z Volduch, který byl za své názory vězněn a posléze i popraven. Je symbolické, že jeho syn, pan Jiří Broj, se nyní rozhodl také kandidovat do Poslanecké sněmovny.

Účastníci konference věnovali své dopolední jednání volbám. Každý kandidát dostal možnost představit se delegátům osobně, přičemž většina z nich dala najevo jednoznačnou podporu nynějšímu poslanci za KDU-ČSL a bohužel zatím jedinému v celém západočeském regionu, panu Ing. Jaroslavu Lobkowiczovi. Nebylo proto žádným překvapením, že získal drtivou většinu hlasů. Do parlamentních voleb v příštím roce však bude KDU-ČSL součástí čtyřkoalice, a proto definitivní pořadí všech kandidátů a jejich seřazení na společné kandidátce bude jasné až po nominačních konferencích všech čtyř subjektů čtyřkoalice.


Pořadí zleva: Jaroslav Komora, Jaroslav Lobkowicz,
Marie Lhotáková, Alois Lašek, Jan Vrána a Jiří Jukl
Odpolední část nominační konference se zabývala přípravou voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ale nejen jí. Diskutovalo se také o sestavování kandidátních listin pro komunální volby a delegáti nezapomněli ani na senátní volby ve volebním obvodě číslo 3 (okresy Tachov a Cheb) a číslo 9 (okres Plzeň-město). Proto také hlavním tématem diskuse byla volební kampaň. Ta bude odlišná a bude se odvíjet ve dvou směrech a rovinách – jako celostátní do Poslanecké sněmovny, poté jako regionální do Senátu a místních zastupitelstev.

Nominační konference také jednomyslně schválila odeslání soustrastného telegramu na americký zastupitelský úřad v ČR, v němž vyjadřuje jednoznačnou podporu USA.

Po skončení vlastní konference se delegáti odebrali k domu, kde žil poslanec Stanislav Broj. Tam předseda krajské organizace KDU-ČSL Plzeňského kraje Ing.Jaroslav Lobkowicz promluvil u pamětní desky umístěné na průčelí domu. Osobní a lidskou statečnost poslance Stanislava Broje ocenil ve svém projevu i statutární zástupce hejtmana Plzeňského kraje MVDr.Václav Červený. Rozloučením se členy rodiny Brojových a předáním kytice byl vzpomínkový akt ukončen.

Poselství KDU-ČSL Plzeňského kraje ze dne 15.9.2001

„Delegáti krajské konference KDU-ČSL Plzeňského kraje odsuzují teroristické útoky v New Yorku a Washingtonu, kterými byli usmrceni nevinní lidé. Vyjadřujeme upřímnou soustrast rodinám všech postižených. Lidu i vládě USA vyjadřujeme solidaritu ve všech krocích, které teroristy a jejich pomahače potrestají a pomohou ochránit životy a pořádek ve světě.“Stránku připravila Marie Lhotáková