Ing. Jaroslav Komora, CSc.
Moje aktivity
Životopis
Volební obvod č. 11
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2002
Senátní volby
Dotazy
Názory, stanoviska
Komorník
Pracovní profil

 2000  2001  2002 
 2003  2004 >2005<
2006 2007  2008 
 2009  2010  2011 
 2012   

 
Volební obvod č. 11

„Pro volby do Senátu se na území České republiky vytváří 81 volebních obvodů. V každém volebním obvodu se volí jeden senátor.” Tak zní přesná citace § 59 odst.1 zákona č.247/ 1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR. Volební obvody byly tedy stanoveny tak, aby každý z nich zahrnoval území republiky s průměrně 127 tisíci obyvateli.

Celková rozloha

Skládá se z celého okresu Domažlice a větší části okresu Klatovy, ohraničené na severu obcemi Chudenice, Dolany, Klatovy, Předslav, Bolešiny, Myslovice, Obytce, Mochtín, Čihaň, Kolinec, Hrádek u Sušice, Budětice, Rabí a Hejná. Svojí rozlohou 2618 km2 (z toho 1140 km2 okres Domažlice) patří mezi největší v ČR.

Obyvatelstvo

Přibližně zde žije 128 tisíc obyvatel. Z tohoto je zhruba 83 tisíc lidí v tzv. produktivním věku (věk od 15 do 60 let) a okolo 101 tisíce osob starších 18 let. Větší část z celkového počtu obyvatel, okolo 65 000, tvoří ženy. Průměrný věk všech obyvatel je zhruba 38 let a 138 dní, což je o 65 dní více, než je celorepublikový průměr.

Města

V regionu je 147 samostatných obcí, které jsou rozděleny na 285 volebních okrsků. Statut města má 14 obcí. Jsou to : Klatovy (23143 obyvatel), Domažlice (11215 obyvatel), Sušice (Kt; 11678), Nýrsko (Kt; 5184), Horšovský Týn (Do; 5108), Kdyně (Do; 4815), Holýšov (Do; 4491), Staňkov (Do; 3107), Janovice nad Úhlavou (Kt; 2053), Železná Ruda (Kt; 1779), Poběžovice (Do; 1750), Bělá nad Radbuzou (Do; 1702), Kašperské Hory (Kt; 1655) a Hartmanice (Kt; 1222).

Obce

Mezi obce s počtem obyvatel více jak jeden tisíc patří Kolinec (Kt; 1370), Strážov (Kt; 1350), Hrádek u Sušice (Kt; 1318), Klenčí pod Čerchovem (Do; 1199), Postřekov (Do; 1150), Mrákov (Do; 1146), Hostouň (Do; 1134), Kout na Šumavě (Do; 1126) a Blížejov (Do; 1022).

Spádové obce

Každá ze samostatných obcí je součástí určitého územního celku (dále jen spádová obec). Detailní členění lze nalézt na přiložených mapkách. Největšími spádovými obcemi co do rozlohy jsou Prášily (Kt; 11227 ha), Čachrov (Kt; 8819 ha) a Bělá nad Radbuzou (Do; 8332 ha). Nejmenšími pak Díly (Do; 137 ha), Kaničky (Do; 150 ha) a Pařezov (Do; 159 ha).

Zemědělská půda

Největší podíl zemědělské půdy na své rozloze mají spádové obce Nevolice (Do; 88,3%), Hlohovčice (Do; 87,5%) a Díly (Do; 83,3%); nejméně je to v případě spádových obcí Prášily (Kt; 0,7%), Modrava (Kt; 1,1%) a Horská Kvilda (Kt; 4,9%).

Lesní porosty

Nejvíce a nejméně lesních porostů ve vztahu k celkové rozloze je u těchto spádových obcí: Modrava (Kt; 92,0%) a Trhanov (Do; 0,9%), Horská Kvilda (Kt; 87,7%) a Nevolice (Do; 0,9%), Pec (Do; 85,5%) a Díly (Do; 3,3%).

Vodní plochy

Spádovými obcemi s největším a nejmenším podílem vodních ploch jsou Horská Kvilda (Kt; 5,7%) a Libkov (Do; 0,1%), Lomec (Kt; 5,6%) a Javor (Kt; 0,1%), Nezamyslice (Kt; 5,2%) a Hora Svatého Václava (Do; 0,1%).

Hustota obyvatel

Z hlediska hustoty obyvatel jsou nejhustěji osídleny spádové obce Domažlice (455 obyvatel na km2), Klatovy (285) a Díly (Do; 284). Nejmenší hustota obyvatel (okolo 1 obyvatele na jeden km2) je ve spádových obcích Modrava (Kt), Horská Kvilda (Kt) a Prášily (Kt). V rámci celé ČR tato hodnota činí 131 obyvatel na km2, zatímco v případě celého obvodu č.11 je to pouze 49 obyvatel na km2.

Klatovsko - mapa (400 KB) ... cca 3 minuty

Domažlicko - mapa (230 KB) ... cca 2 minuty


Úvodní stránka