Hovoříme s jednatelem firmy SPIN Plzeň s.r.o., Ing.Petrem Šlechtou

Máme podíl na každém druhém výrobku ze skla

Můžete stručně charakterizovat firmu SPIN Plzeň ?

Firma se zabývá již osm let zásobováním sklářského průmyslu u nás a v zahraničí chemickými surovinami. Jde především o potaš ( uhličitan draselný ), bez něhož není výroba skla možná. Z dalších surovin, které jsou pro sklářství klíčové, dodáváme oxid antimonitý a dusičnan draselný a mnoho dalších. Našimi dodavateli jsou firmy z Izraele, Číny, Slovenska apod. Potaš dovážíme z Ruska.

Z Ruska ? Nepůsobí vám to potíže ?

Přiznám se, že začátky rozhodně nepřipomínaly procházku růžovým sadem. Však víte, že ještě teď vyvolává všechno, co je spojeno se zeměmi bývalého Sovětského svazu, v lepším případě pocity nevole. Návštěva ruského ministra Ivanova u nás připomněla, že ruský trh, tolikrát v minulosti zpolitizovaný a nám znechucovaný, je skutečně trhem obrovským a perspektivním. Ostatně, stačí se zeptat Američanů, Němců, Italů, Holanďanů a dalších, kteří se hbitě v tomto teritoriu usadili, co si o tom myslí.

Jak se vám podařilo proniknout do Ruska a navázat obchodní styky s výrobcem suroviny, která je ve sklářství považována za strategickou ?

Dovolte, abych použil pořekadlo, že všechno špatné je k něčemu dobré. Dnes totiž nejsou lidé, kteří vystudovali technické vysoké školy v SSSR příliš v oblibě a jejich místo studia bývá někdy účelově využíváno proti nim. Majoritní vlastník naší firmy pan Jaroslav Komora vystudoval elektrotechniku v Petrohradu, někdejším sovětském Leningradu. Že znal výborně ruský jazyk, prostředí, lidi a jejich mentalitu, bylo na počátku budování naší firmy nejcennější devizou. Právě to mu umožnilo dostat se za brány Pikalevského sdružení GLINOZEM na severu Ruska. Díky své povaze, se nedal odradit, přestože byl jako bezvýznamný partner třikrát z podniku vykázán. A tak se mohl zrodit v srpnu 1992 česko - ruský společný podnik SPIN Plzeň s majoritním podílem české strany. V současnosti je naše firma pouze česká. Paní Světlana Komorová vlastní 43 procent a pan Jaroslav Komora 57 procent.

Naše sklářství, jak známo, se po roce 1990 s nepříliš kvalitními surovinami z Ruska rozešlo. Návrat sklářů k tradičním dodavatelům musel něco stát ?

Jistěže stál. Především elán spojený s mládím a s neskromnou touhou něco dokázat v čele s neúnavným "tahounem" Komorou. Podíváme-li se do historie, tak v dobách reálného socialismu, jsme direktivně odebírali většinu surovin pouze z východu. Naši šikovní skláři si dovedli i s horší kvalitou poradit. Není ale divu, že po otevření západních trhů jim nic nebránilo kupovat kvalitnější materiál od německých a francouzských dodavatelů, i když ceny byly podstatně vyšší. Náš sklářský průmysl platil zahraničním dodavatelům ročně o desítky milionů korun více, než bylo nezbytně nutné. Opětovný nástup surovin z východu vedl v minulých létech v České republice k mnohamilionovým úsporám a přispěl k dlouhodobému snížení cen západní konkurence a k omezení nepřiměřených zisků cizích dodavatelů.

Jak se vám to mohlo podařit ?

Především tím, že jsme dokázali, ve spolupráci např. se sklárnami v Poděbradech, Světlé nad Sázavou, Květné a dalšími, přesně nadefinovat to, co skláři od kvality surovin požadují a to jsme postupnými kroky prosadili u našich dodavatelů. Dnes jsou veškeré suroviny, které dodáváme stejně kvalitní a v lecčems i lepší, než suroviny západní. Proto mezi naše stálé odběratele patří na 40 českých skláren a máme také několik desítek zákazníků po celé Evropě např. Německu, Rakousku, Polsku, Slovensku aj. Pro ilustraci uvedu, že celkový tržní podíl naší firmy na trhu s potaší v České republice je již několik let vyšší než 60 procent. V letech 1998 a 1999 byla naše firma největším importérem potaše ruského původu na trhu v Německu. U ostatních surovin je tomu obdobně.

Loni, při extrémní ceně dolaru, který je platidlem na ruských trzích, vám asi nebylo do smíchu...

Doba je tvrdá a konkurence nespí. I my jsme museli prožít učňovská léta. Práci, kterou dnes zvládá dvanáct lidí, dříve dělal dvojnásobek. Dnes víme, že bychom mnoho dokázali řešit jinak. Přes veškeré problémy v roce 2000 firma SPIN Plzeň vykázala obrat okolo 170 milionů korun a zisk před zdaněním okolo 1 miliónu. Letos plánujeme obrat přes 200 miliónů korun a zisk 3-5 miliónů. Stejně tak tomu bylo i v roce 1999.

Co představuje vaše logo SPIN ?

SPIN je anglický výraz pro “otáčet se”, znamená velmi rychlou a dynamickou rotaci elektronu okolo atomového jádra. Název tedy přesně charakterizuje naši činnost, při které se musíme hodně “otáčet”, být dynamičtí, aktivní a umět se prosazovat, abychom nadále dokazovali co jsme již dokázali. Není bez zajímavostí, že, díky našim dodávkám od roku 1992, máme podíl na každém druhém výrobku ze skla u nás, ať je z křišťálu, čirého nebo barevného skla. S určitou mírou nadsázky tedy platí náš firemní slogan : “Denně si s Vámi podáváme ruku”. Dlouhodobým cílem našeho kolektivu je udržet si v republice stabilní pozici a zůstat pro skláře a další obchodní klienty naprosto spolehlivým, rovnocenným a trvale vyhledávaným partnerem.

Ptal se Tomáš Lev