Chodská hasičská liga začíná a Pošumavská úspěšně pokračuje

"Chodská hasičská liga poprvé odstartuje na Domažlicku za účasti dobrovolných a profesionálních družstev v dubnu. Očekávám, že v požárním útoku bude soutěžit, podle pravidel, která jsme vypracovali, deset až patnáct desetičlenných týmů mužů a žen. Předpokládám, že se letos uskuteční sedm soutěžních kol," informovala nás zástupkyně starosty okresního sdružení hasičů Iveta Faitová, která nepopírá, že příkladem pro zahájení této okresní akce byla Pošumavská hasičská liga na Klatovsku.

O tom, jak se loňské hasičské klání na Klatovsku vydařilo, jsme hovořili se starostou okresního sdružení hasičů Františkem Křesťanem a vedoucím odborné rady velitelů, která ligu řídí, mjr. Janem Rayserem.

Co vás přivedlo k nastartování Pošumavské hasičské ligy ?

Rayser : Spíše kdo nás k tomu přivedl. Napadlo to Zdeňka Chrousta ze sboru dobrovolných hasičů v Malé Vísce. Myšlenka se hned ujala a přípravy na sebe nenechaly dlouho čekat.

Z jakých zásad soutěž vychází ?

Křesťan : Soutěž probíhá podle pravidel požárního sportu a Pokynů pro hasičské soutěže okresu Klatovy, vždy jednokolově v požárním útoku, na mechanické nástřikové terče. Družstva jsou klasifikována body. Za první místo je deset bodů, za druhé devět, za třetí osm atd. až desáté družstvo získá pouze jediný bod a další účastníci odcházejí bez bodů. V případě rovnosti bodů rozhodují počet umístění na lepších místech a počet účastí.

Kolik družstev si loni navzájem změřilo svoji výkonnost ?

Rayser : Sedmičlenných družstev bylo 92, z toho čtyřiadvacet ženských. Nejlépe si vedly kolektivy mužů z Vítně, Slavošovic, Habartic, Lub, Malé Vísky, Bílenic, Strážova, Obytc a Defurových Lažan. První Víteň nasbírala 74 bodů, druhé Slavošovice a třetí Luby I shodně po dvaašedesáti bodech a následující Habartice 57. Ze zúčastěných ženských družstev si nejlépe vedly reprezentantky Bílenic, před Chanovicemi I a II. a Vítní.

Kde se utkání konala ?

Křesťan : Proběhlo deset kol. První byl Memoriál Václava Bucifala v Sušici za účasti třiadvaceti mužských celků a sedmi ženských. Nejvíce družstev se sešlo na Memoriálu Josefa Kadlece v Lubech. Mužských bylo jedenatřicet a ženských devět. Nejvíc ženských týmů, a to dvanáct, bojovalo např. na Pouťovém poháru v Malé Vísce.

Jakých časů docilují nejlepší družstva ?

Křesťan : U mužů se průměrný čas pohybuje kolem 35 vteřin a u žen okolo 45. Nejlepší čas v loňské lize byl naměřen u mužů 29,1 vteřiny a u jejich protějšků 39,4 vteřiny.

Takových časů nelze dosáhnout bez náležitého tréninku ...

Rayser : Nejvýkonnější družstva samozřejmě trénují častěji, ale jejich fyzickou a psychickou zdatnost zlepšují další soutěže. Pořádáme pravidelně v jedenatřiceti našich okrscích okrskové soutěže dobrovolných hasičů, z nichž první dva týmy postupují do vyřazovacího kola, až se nakonec mezi sebou střetnou v rámci okresu ti nejvýkonnější - 20 mužských a 8 ženských družstev. Soutěží se v požárním útoku a ve štafetě na čtyřikrát sto metrů. Hasičská družstva si měří síly také na různých oslavách, memoriálech a jiných soutěžích, které nepatří do ligy.

A co ženy, které v minulosti sloužily u sborů v roli samaritánek, a od šedesátých let se postupně dostávaly i do role, které patřily u hasičů výhradně mužům ?

Křesťan : Od roku 1972 běží na Klatovsku okresní soutěž žen. Loni se ji zúčastnilo třicet kolektivů. Ženy jsou rozděleny do kategorie do třiceti let a nad třicet let. Není výjimkou, kdy představitelky něžného pohlaví přijedou na utkání s kočárkem a při tom dokáží podávat obdivuhodné výkony.

Pořádání soutěží stojí peníze a jak víme ani u hasičů nebývá peněz nazbyt ....

Křesťan : Nebýt sponzorů nemohli bychom si sportovní hasičské zápolení dovolit. Loni nám nejvíce přispěl nezávislý kandidát na senátora a plzeňský podnikatel Jaroslav Komora. Poskytl nám nejen ceny na několika soutěžích, ale byl také hlavním sponzorem slavnostního večera, na kterém byla Pošumavská hasičská liga roku 2000 vyhodnocena a nejlepším družstvům byly předány hodnotné ceny. Navíc máme od něj příslib, že nám zachová přízeň i v letošním roce.

Na Domažlicku existuje 130 sborů dobrovolných hasičů, kolik jich je na Klatovsku ?

Křesťan : V okrese máme 239 sborů s 9 754 členy z toho s 1037 ženami. Potěšilo nás, že vloni vzrostla členská základna, v porovnání s předcházejícím rokem, o 340 členů.

Vloni v září proběhla Hasičská zábavná šou v Lubech. Byla tato akce součástí Pošumavské hasičské ligy ?

Rayser : Hasičská zábavná šou byla zcela samostatnou akcí, kterou jsme pořádali společně s panem Jaroslavem Komorou. Cílem sportovně-zábavného odpoledne byla prezentace našich minulých tradic a současných dovedností co nejširší veřejnosti. K mimořádnému úspěchu bezesporu přispěla i účast celé řady známých osobností. V tomto směru se jednalo o největší akci v roce 2000.

Ptal se Tomáš Lev