Krajský výbor KDU-ČSL
Americká 29
30128 Plzeň

V Plzni dne 22.10.2001

Vážení,

dne 15.září 2001 jsem se na krajské nominační konferenci KDU-ČSL Plzeňského kraje pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2002 umístil na druhém místě. Velmi pozorně však vnímám události posledních týdnů. Po jejich vyhodnocení a zvážení všech okolností jsem se rozhodl odstoupit z kandidátky KDU-ČSL. Své druhé místo dávám k dispozici Krajskému výboru KDU-ČSL Plzeňského kraje, aby rozhodl o jeho obsazení.

Srdečně Vás všechny zdravím a těším se na další spolupráci s Vámi.

Ing.Jaroslav Komora,CSc.