Z podhůří Šumavy

Na začátku roku 1988 nás požádala paní Anna Dušková, abychom jednou zpracovaly do uceleného souboru pověsti ze Strašína a okolí, které shromáždila v rozpětí let 1927-1948.

Z množství poznámek, autentických záznamů vypravěčů a z některých již upravených pověstí, ale také z jejích etnografických prací jsme daly dohromady tuto malou knížečku. Snažily jsme se v ní zachovat osnovu děje, autorčin sloh a místní dialekt. Rovněž jména, příjmení, názvy obcí, samot a pozemků, které Anna Dušková uvádí, jsme ponechaly. Patrně chtěla tyto názvy připomenout dalším generacím, anebo k nim mohla mít i osobní vztah. Díky tomu jsou pověsti intimně spojeny s prostředím, ve kterém vznikaly, a stávají se pro mnohé milou vzpomínkou na domov.

Pověsti ze šumavského předhůří mají i svá specifika. Zášť a nenávist zde nejsou vyhraněné a trvalé. Nakonec se za svá strašidla pomodlili a odpustili jim. Překvapilo nás, že se v pověstech nevyskytují skřítkové, permoníci, ale ani draci. Strašidla šumavského předhůří patří do reálného prostředí. Zlato hlídají hadi, hejkal pomáhá hledat houby, Divýho muže živí pasáčci aj.

Symboly pohanské doby a vliv křesťanství se zde silně prolínají. Bůh je vše kolem - příroda, domov, rodina, počasí, živly, láska. Proto i pojmenování boží nebo pánbůh se vyskytuje téměř ve všech souvislostech. Přetrvávající vazba na pohanské zvyky je však zřejmá mimo jiné i v zaříkávání. Největší autoritou zůstává (dodnes) Panna Maria Strašínská. K té směřovaly modlitby, prosby, víra v její spravedlnost. Zjevovala se jim. Chránila jejich domovy, byla s nimi v zoufalství, ale i v radosti. Vedle Bible měly v rodině výsadní postavení modlitební knížky.

Šumavské podhůří je klidný, malebný kout se štědrou, i když někdy nemilosrdnou přírodou, a proto, jak se na takový zapomenutý kout sluší a patří, je opředen mýty, pověstmi a legendami. To vše dotváří jeho nezaměnitelnou podobu. Lyrické fotografie Jana Kavaleho z míst, kde se děj odehrává, jsou něžné, romantické a dýchá z nich neopakovatelná atmosféra, která děj dotváří. Slib jsme částečně splnily. K předloženému tématu jsme přistupovaly s úctou, pokorou a obdivem nejen k osobnosti autorky, ale i k těm, kteří svým vyprávěním pomohli příběhy vytvořit.

Strašín, prosinec 2001 Jaroslava Sucháčová a Ludmila Hromádková

Kniha Z podhůří Šumavy je k dostání
Knihkupectví Šumava, tel.: 376 526 500, nám. Svobody 4, 342 01 Sušice
Krameriovo knihkupectví, tel.: 376311529, nám. Míru 169, 339 01 Klatovy

Z podhůří Šumavy
Rukopis: Anna Dušková
Upravily a vydaly: Jaroslava Sucháčová, Ludmila Hromádková, Strašín 18, PSČ 34201, tel.: 376 587 267
Foto: Jan Kavale
Úvodní slovo: Mgr.Ivan Nikl
Grafika obálky: Petra Pilišová
Grafické zpracování: Reklamní agentura BABKA Klatovy
Kresby: Martin Sekyra
Sazba a tisk: TYPOS, tisk. závody, a.s., závod Klatovy