Pročpohádky

Lidové legendy z Chodska

Co svět světem stojí, zajímají se lidé o zvláštnosti okolo sebe. Proč jsou na světě kopce a roviny? Proč se malé potůčky klikatí a koryta řek jsou rovná? Proč je včela medonosná a vosa jen štípe? Proč ryby nemluví? Proč některé květiny tak krásně voní? Proč má růže trny? Proč někteří ptáci nepijí z lesních studánek? Proč je žena jiná než muž? Proč jsou na světě šťastlivci a smolaři?

Záhadné jevy si vysvětlovali zásahem vyšší moci. Pohané je považovali za přehmaty bohů, bůžků anebo démonů, křesťané za dílo Boha Stvořitele, Ježíše Krista a některých svatých, ale i černého z pekla.

Jak se rozvíjelo lidské poznání, ustupovaly staré názory do říše lidové fantazie, měnily se v půvabné pročpohádky. Donedávna dožívaly v ústech starších vypravěčů, ale i z nejzapadlejších podhorských koutů už je vyhnala škola, rádio, televize.

Legendy z předložené knížky pocházejí z Domažlicka. Posbírala jsem je a jako Pročpohádky upravila ve čtení pro děti. Velká většina nebyla nikde publikována, znám je hlavně z vyprávění své babičky ( *1873 ve Stráži u Domažlic ), své maminky ( *1904 v Dolní Folmavě ) a nejstarší babiččiny setry ( narozena okolo 1865 ). Některé jsou roztroušeny v chodských pohádkách B.Němcové, J.F. Hrušky, J.Š. Baara a J. Kajera.


Paní Marie Korandová na autogramiádě věnovala
autogram také Ondřeji Komorovi.
Sesbírala jsem poslední drahokamy této zajímavé odnože naší slovesnosti a vracím je tam, odkud vyšly: do pokladnice lidové kultury západních Čech, na své milé Chodsko.

Ve Stráži a v Bratislavě
květen 2000 - duben 2002
Marie Korandová

Kniha Pročpohádky je k dostání
Chodské knihkupectví, tel.: 379 722 343, nám. Míru 125, 344 01 Domažlice
Knihkupectví Léto, tel.: 376 310 495, kpt. Jaroše 108, 339 01 Klatovy

Pročpohádky, Lidové legendy z Chodska
Vyprávění: Marie Korandová
Volný výtv. doprovod: Josef Jícha
Redaktorka: Mgr.Jana Kratochvílová
Vydavatel: Vlasta Nosková, Křimická 9, 31800 Plzeň, tel.: 377 382 495
Grafická úprava: adLibit, Plzeň
Pre-press: Tonda hruška
Tisk a lito: Typgrafik centr, Jiráskovo nám.24, Plzeň