PLZEŇSKÝ PODNIKATEL JAROSLAV KOMORA ŘEKL PRÁVU :

Postavme těžbu dřeva pod kontrolu

Zdroj: Právo
Datum: 22.02.2001
Autor: Karel Havlík
Rubrika: PLZEŇ - Západní Čechy

Co bylo obsahem otevřeného dopisu, který jste poslal řediteli Správy národního parku a CHKO Šumava Ivanu Žlábkovi?

Navrhuji řediteli Žlábkovi spolupráci při zajištění veřejné kontroly nad těžbou dřeva, která se má letos uskutečnit na území národního parku, včetně kontroly kvality dřeva před jeho vytěžením a po jeho vytěžení, dříve než se prodá. Mělo by být také známo množství dřeva ponechaného v určených zónách po skončení těžby. Jsem přesvědčen, jde-li o státní instituci hrazenou ze státního rozpočtu, že daňoví poplatníci mají právo na informace o hospodaření v šumavském národním parku, zejména o tom, v jakých lokalitách, v jakých objemech a z jakých důvodů se dřevo těží.

Co vás motivovalo k citovanému návrhu?

Posláním národního parku je, podle vládního nařízení, uchování a zlepšování přírodního prostředí, zejména ochrana, obnova samoregulačních funkcí přírodních systémů, přísná ochrana volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a zachování typického vzhledu krajiny. V souvislosti s likvidací kůrovcové kalamity se střetly dvě protichůdné koncepce. Ekologové nesouhlasí s kácením napadených stromů zvláště v prvních, přísně chráněných zónách parku, zatímco vedení parku vytěžilo v posledních dvou letech ročně zhruba tři sta tisíc kubíků dřeva různé kvality ve všech zónách. Myslím si, že by veřejná kontrola přispěla k odstranění protichůdných pohledů na těžbu.

Jak jste dospěl k tomuto poznání?

Loni jsem kandidoval do Senátu za okresy Klatovy a Domažlice. Celý rok jsem se setkával s lidmi a hovořil jsem také s těmi, kterým záleží na zachování a ochraně krásné šumavské přírody. Ekologové a odborníci na lesní ekosystémy i životní prostředí se přikláněli spíše k ojedinělým a odborně jednoznačně zdůvodněným zásahům. Domnívám se také, že by k těžbám dřeva mělo docházet pouze v nezbytně nutných případech.

Neinklinuje váš názor k té straně sporu, která má za to, že v parku dochází k devastačním těžbám?

Chci zůstat ve sporu nestranným a mám za to, že moje hledisko je v souladu se zájmem vedení parku i obyvatel šumavského regionu. Jsem přesvědčen, že veřejná kontrola zlepší a zobjektivní informovanost odborné i laické veřejnosti. Zjednodušeně řečeno, lidé se dozvědí, jak a proč těžba probíhá, jak je ekonomicky zhodnoceno vytěžené dřevo atd. Přimlouvám se rovněž za to, aby těžební proces byl přizpůsoben potřebám regionu tak, aby prvotní zpracování vytěženého dřeva se uskutečnilo v bezprostředním okolí Národního parku Šumava, což bude mít příznivý vliv na zaměstnanost a ekonomiku zdejší oblasti.