Správa NP a CHKO Šumava
Ing. Ivan Žlábek
1. máje 260
385 01 Vimperk

Věc : Spolupráce

Vážený pane řediteli,

na základě informací publikovaných v denním tisku, ale také s ohledem na jednání, kterých jsem se účastnil na Klatovsku v průběhu minulého roku, jsem se rozhodl předložit Vám ke zvážení následující.

Je známou skutečností, že roční objem těžby v průběhu posledních dvou let je cca 300.000 m3 dřeva. Toto dřevo je těženo v různé kvalitě prakticky ve všech zónách Národního parku Šumava. Jako důvod těžby je ve většině případů uváděn kůrovec, polom a nebo se jedná o plánovanou těžbu. V zájmu odstranění různých protichůdných pohledů na tyto těžební aktivity, bych se rád aktivně podílel na spolupráci s Vámi při zajištění veřejné kontroly :

Jsem pevně přesvědčen, že je i Vaším zájmem veřejná kontrola výše uvedených skutečností v následujícím období. Pravděpodobně tak dojde ke zlepšení informovanosti odborné i laické veřejnosti a naplní se tak společný zájem vedení Národního parku Šumava a obyvatel daného regionu. Tento si dovoluji zjednodušeně formulovat takto :

Vezměte, prosím, na vědomí skutečnost, že tento dopis je dopisem otevřeným. Stejně tak předpokládám, že bude mediálně prezentována Vaše včasná odpověď. Budu rád, pokud tato odpověď nebude oddalována až na konec zákonné lhůty 30 dnů, která vyplývá ze zákona. Podle mého názoru se totiž nejedná o odbornou záležitost, ale o potvrzení Vašeho zájmu na zajištění průhlednosti těžebních aktivit v Národním parku Šumava v roce 2001. Vyjadřuji rovněž svoji připravenost se a Vámi v dané věci setkat ve Vámi navrženém termínu.

S úctou


Ing.Jaroslav Komora,CSc.
Havlíčkova 5, 30137 Plzeň
tel. : 019/7223605, 7223074
fax : 019/7225477

V Plzni, dne 15.02.2001