Ing. Jaroslav Komora, CSc.
Moje aktivity
Životopis
Volební obvod č. 11
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2002
Senátní volby
Dotazy
Názory, stanoviska
Komorník
Pracovní profil

 2000  2001  2002 
 2003  2004 >2005<
2006 2007  2008 
 2009  2010  2011 
 2012   

 
Senátní volby 2000
Rozhodující je odpovědnost a otevřenost úmyslů

Pan Petr Smutný se stal dne 19.listopadu senátorem za volební obvod č.11, který se skládá z okresu Domažlice a větší části okresu Klatovy. Rozhodnutí voličů je nezpochybnitelné a je platné ve všech směrech. Pro úplnou představu cesty k jeho vítězství je však zapotřebí malé ohlédnutí jak vlastně volby probíhaly a jaká byla vůle voličů v jednotlivých částech regionu.

Prvního kola, které proběhlo 12.listopadu, se zúčastnilo 36964 oprávněných voličů z celkového počtu 101909 ( volební účast 36,27% ). Na Domažlicku a Klatovsku pak byla účast 38,52% ( 17772 voličů z 46605 ) a 34,38% ( 18902 voličů z 55304 ). Následující tabulka zobrazuje výsledné pořadí kandidátů a zásadně rozdílné výsledky v jednotlivých okresech.

Za celý volební obvod Domažlicko Klatovsko
1. Petr Smutný (23,68%) Petr Smutný (33,31%) Jaroslav Komora (21,61%)
2. Jaroslav Komora (18,62%) Pavel Faschingbauer (25,67%) Jaroslav Dolejší (18,35%)
3. Pavel Faschingbauer (18,02%) Jaroslav Komora (15,44%) Tomislav Vodička (16,91%)
4. Jaroslav Dolejší (15,65%) Jaroslav Dolejší (12,67%) Ivan Petrů (15,16%)
5. Ivan Petrů (11,33%) Ivan Petrů (7,23%) Petr Smutný (14,66%)
6. Tomislav Vodička (10,85%) Tomislav Vodička (4,38%) Pavel Faschingbauer (10,85%)
7. Vladimír Šimčík (1,16%) Vladimír Šimčík (0,56%) Vladimír Šimčík (1,72%)
8. Karel Jachan (0,38%) Karel Jachan (0,42%) Jaroslav Fridrich (0,39%)
9. Jaroslav Fridrich (0,31%) Jaroslav Fridrich (0,22%) Karel Jachan (0,35%)

Z celkového počtu 291 volebních okrsků ( z toho 139 na Domažlicku a 152 na Klatovsku )
Petr Smutný zvítězil v 93
   ( Do 81 a Kt 12 ),
Jaroslav Komora v 79
   ( Do 15 a Kt 64 ),
Pavel Faschingbauer v 39
   ( Do 37 a Kt 2 ),
Jaroslav Dolejší v 37
   ( Do 5 a Kt 32 ),
Tomislav Vodička v 23 na Klatovsku,
Ivan Petrů v 19
   ( Do 1 a Kt 18 ),
Vladimír Šimčík v jednom obvodě v Železné Rudě.

Přiložená mapka č.1. ukazuje místa v regionu, kde byli jednotliví kandidáti úspěšní.

Hned v prvním kole ( více jak 50% obdržených hlasů ) by Petr Smutný zvítězil v 10 okrscích na Domažlicku a jednom na Klatovsku, Jaroslav Komora v 6 okrscích na Klatovsku, Jaroslav Dolejší v 5 okrscích v Kolinci, Pavel Faschingbauer ve 2 okrscích na Domažlicku, Ivan Petrů ve 2 okrscích na Klatovsku a Tomislav Vodička v Ostřeticích.


Druhého kola, které proběhlo 19.listopadu, se zúčastnilo 19908 oprávněných voličů z celkového počtu 101856 ( volební účast pouze 19,55%). Na Domažlicku účast klesla o třetinu na 22,78% ( 10607 voličů z 46567 ) a na Klatovsku více jak o polovinu na 16,82% ( 9301 voličů z 55289 ). Především tato skutečnost rozhodla o vítězství Petra Smutného.

Za celý volební obvod Domažlicko Klatovsko
1. Petr Smutný (56,10%) Petr Smutný (68,62%) Jaroslav Komora (58,19%)
2. Jaroslav Komora (43,90%) Jaroslav Komora (31,38%) Petr Smutný (41,81%)

Petr Smutný zvítězil ve 150 volebních okrscích ( Do 113 a Kt 37 ) a Jaroslav Komora ve 132 ( Do 23 a Kt 109 ). Nerozhodný výsledek nastal v devíti volebních okrscích ( Do 3 a Kt 6 ).

Okrsky, ve kterých zvítězili jednotliví kandidáti, jsou uvedeny na mapce č.2. Petr Smutný získal 100% hlasů v Úboči ( hlasovalo 38 z 91 registrovaných voličů ) a ve Hvožďanech ( 3 z 28 ) ; Jaroslav Komora byl obdobně úspěšný v okrsku č.2 v Buděticích ( 21 z 87 ), v okrsku č.5 v Soběšicích ( 5 z 30 ) a v Domorazu, kde hlasoval jediný volič ze všech 63 obyvatel obce.

Pro úplnost je zapotřebí dodat, že Petr Smutný by zvítězil i při tzv. americkém sčítání hlasů. Ve volebních okrscích, kde zvítězil, žije 51,27% všech obyvatel regionu. V případě Jaroslava Komory je to 47,19% obyvatel v okrscích, kde vyhrál. Zbývajících 1,54% obyvatel žije v okrscích, ve kterých nepadlo rozhodnutí ve prospěch žádného z kandidátů.


Úvodní stránka