Ing. Jaroslav Komora, CSc.
Moje aktivity
Životopis
Volební obvod č. 11
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2002
Senátní volby
Dotazy
Názory, stanoviska
Komorník
Pracovní profil

 2000  2001  2002 
 2003  2004 >2005<
2006 2007  2008 
 2009  2010  2011 
 2012   

 
Životopis

Jaroslav Komora se narodil 4.září 1960 na Slovensku v městečku Brezno nad Hronom. Ve věku tří let se jeho rodiče přestěhovali na Jižní Moravu do města Mikulov. Vyrůstal společně se dvěma sestrami ve skromných poměrech. Jeho otec Ján Komora většinu svého života pracoval jako mistr odborného výcviku ve Strojírnách masného průmyslu, matka Marie Komorová téměř dvacet let pracovala jako dělnice v Moravských vinařských závodech. Nezávisle na vynikajícím prospěchu po celou dobu školní docházky nastoupil v roce 1975 do Odborného učiliště v Náměšti nad Oslavou, obor mechanik elektronických zařízení. Tento krok, který učinil na doporučení otce, mu v poměrně krátké době přinesl nejen odbornou kvalifikaci, ale také stát se ekonomicky nezávislým. Po získání výučního listu v roce 1978 se Jaroslav Komora rozhodl dále studovat na Střední průmyslové škole elektrotechnické v Brně. Až do maturity se dopoledne věnoval studiu a několik odpolední v týdnu pracoval na brigádách.

V roce 1981 se Jaroslav Komora přihlásil ke studiu na Leningradském elektrotechnickém institutu, obor Výpočetní technika, který absolvoval s vynikajícím prospěchem. Studium v tehdejším SSSR si vybral z odborných i finančních důvodů ( stipendium ). Po úspěšné obhajobě diplomové práce v únoru 1987 a absolvování vojenské základní služby byl Jaroslav Komora v roce 1988 přijat k aspirantskému studiu na Leningradském institutu leteckého inženýrství. Události z podzimu v roce 1989 ho přivedly k rozhodnutí ukončit aspirantské studium v co nejkratší době. Svoji disertační práci z oblasti architektury počítačů obhájil v únoru roku 1991, t.j. po 28 měsících studia.

V době studia na vysoké škole se Jaroslav Komora seznámil a v lednu 1984 oženil se studentkou Světlanou z Plzně. Dnes společně vychovávají syny Antonína a Ondřeje a dcery Elišku a Anežku. Celá rodina žije v rodinném domku v Červeném Hrádku u Plzně.

Podnikatelská kariéra Jaroslava Komory začala v roce 1992 tzv. na zelené louce. První vydělaný kapitál v roce 1993 investoval do nákupu potaše ( jedna ze základních sklářských surovin ). V poměrně krátké době firma SPIN Plzeň s.r.o., kterou vlastní společně se svojí manželkou, začala zásobovat nejen převážnou většinu skláren v České Republice, ale také řadu významných výrobců Evropě. Úspěšnost dané aktivity lze doložit tím, že obchodní podíl firmy SPIN Plzeň s.r.o. na trhu s potaší v ČR dlouhodobě převyšoval 60% a na trhu v SRN byla tato firma několik let největším importérem s podílem téměř 30% na celkovém dovozu. Předmětem obchodování firmy SPIN Plzeň s.r.o. jsou kromě potaše také další sklářské suroviny z celého světa. V březnu 1996 firma SPIN Plzeň s.r.o. investovala do nákupu akciových podílů několika podniků v okrese Domažlice, které následně vložila do společnosti DRUID a.s. Tato společnost dodnes spravuje kontrolní soubory akcií společností AGROPODNIK Domažlice a.s. , Společný podnik STAŇKOV a.s., AGROSTAV Horšovský Týn a.s. a NAMAPEX s.r.o. Tato podnikatelská skupina dnes patří mezi největší na okrese Domažlice.

Podnikatelské aktivity Jaroslava Komory na okrese Domažlice a Klatovy byly na podzim roku 2000 rozhodující při jeho rozhodování zúčastnit se senátních voleb ve volebním obvodě č.11. Jedním z hlavních motivů byla aktuální politická a ekonomická situace v naší zemi. Jaroslav Komora je zastáncem názoru, že věci veřejné lze měnit buď "zvenku" ( svým hlasem ve volbách ) nebo "zevnitř" ( jako politik ) a rozhodl se pro druhou cestu.

Kladné zkušenosti spolupráce s lidmi z KDU-ČSL přivedly Jaroslava Komoru k rozhodnutí stát se členem této politické strany. Učinil tak i přesto, že se vždy výrazně profiloval jako nezávislý. Pochopil, že práce skutečně zodpovědného politika není postavena jen schopnostech jednotlivce, ale především na spolupráci lidí stejného nebo podobného smýšlení. V současné době je Jaroslav Komora místopředsedou Okresního výboru KDU-ČSL v Domažlicích, členem Krajského výboru KDU-ČSL Plzeňského kraje a členem Celostátního výboru KDU-ČSL v ČR.


Úvodní stránka